top of page

My Site 2 Group

Public·6 members

Interna Medicina Knjiga Pdf 11


Interna medicina knjiga pdf 11
Interna medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti unutarnjih organa i sustava. Interna medicina obuhvaća različite specijalnosti, kao što su kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, infektologija, nefrologija, pulmologija, reumatologija i drugi. Internisti su liječnici koji se specijaliziraju za internu medicinu i pružaju sveobuhvatnu skrb za odrasle pacijente.


Udžbenik interne medicine je osnovni izvor znanja za studente medicine i mlade liječnike koji se žele upoznati s osnovama i novostima u ovoj dinamičnoj disciplini. Udžbenik sadrži pregled najvažnijih tema iz svih područja interne medicine, uz ilustracije, tablice, algoritme i kliničke primjere. Udžbenik je namijenjen kao pomoć pri učenju i pripremi za ispite, ali i kao praktični vodič za klinički rad.


Download File: https://urluso.com/2w3vMc


Jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih udžbenika interne medicine je onaj koji su uredili Petar M. Seferović, Nebojša Lalić i Dragan Micić, profesori na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ovaj udžbenik je objavljen 2021. godine u izdanju Medicinskog fakulteta Beograd 2. Ovo je drugo izdanje ovog udžbenika, koje je ažurirano i prošireno prema najnovijim dostignućima u internoj medicini. Udžbenik ima više od 1000 stranica i podijeljen je u 18 poglavlja, koja pokrivaju sve aspekte interne medicine, od anatomije i fiziologije do dijagnostike i terapije različitih bolesti.


Udžbenik interne medicine Seferovića, Lalića i Micića je dostupan u tiskanom obliku, ali i u digitalnom formatu kao pdf datoteka. Pdf verzija udžbenika je pogodna za čitanje na računalu ili mobilnom uređaju, te omogućava pretraživanje, označavanje i kopiranje teksta. Pdf verziju udžbenika možete preuzeti sa službene web stranice Medicinskog fakulteta Beograd 2, ili sa drugih online izvora, kao što je Academia.edu. Međutim, treba imati na umu da pdf verzija udžbenika može biti nepotpuna ili neautorizirana, te da nije zamjena za originalni tiskani udžbenik.


Ako ste zainteresirani za internu medicinu i želite proširiti svoje znanje i vještine u ovoj oblasti, preporučujemo vam da nabavite udžbenik interne medicine Seferovića, Lalića i Micića. Ovaj udžbenik će vam pružiti sve potrebne informacije i savjete za uspješno savladavanje interne medicine kao jedne od najvažnijih grana medicine.


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page